Cuadro de texto:  
Concurso de ideas

 

Peixe Verde

 
Español English Galego    

Coordinador
Participantes
Organización
Subproxectos
Laboratorio Flotante
Finanzamento

O Xurado está composto por recoñecidos expertos do sector enerxético, naval e pesqueiro. O seu veredicto, anticipando 2.000 € dos 22.000 € que se dedicarán a premiar as seguintes ideas de entre as presentadas:

1. PROPULSIÓN HÍBRIDA ELÉCTRICA-MECÁNICA Propoñente: Miguel Lamas

Pardo (Factorías Vulcano)

2. BENEFICIARSE DA ENERXÍA DO VENTO Propoñente: Stephan Wrange (SkySails)

A continuación mostramos un pequeno resumo das ideas gañadoras:

  1. Idea: PROPULSIÓN HÍBRIDA ELÉCTRICA-MECÁNICA

Propoñente: Miguel Lamas Pardo (Factorías Vulcano)

Estuda distintas alternativas de propulsión eléctrica e mixta (eléctrica e mecánica), comparándoas coa propulsión mecánica tradicional, en función do tipo de barco.

A idea desenvolve unha aplicación de tecnoloxía madura empregada en buques de alto valor tecnolóxico, pero que ata a data se utilizou pouco ou nada en barcos de pesca

  1. Idea: SkySails - BENEFICIARSE DA ENERXÍA DO VENTO.

Propoñente: Stephan Wrange (SkySails)

Propón o uso de cometas que aproveiten a forza do vento como apoio a propulsión. Os papaventos deséñanse especificamente para a súa instalación nun barco de pesca, conectándose a este mediante un cable de tracción.

 

 

 

 

     
                                                                      

PREMIOS

  • PREMIO ESPECIAL:  10.000€
  • DIEZ PREMIOS: 1.000€

Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros en:   ideas@peixeverde.org

 

Copyright 2006 ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. www.ariema.com Todos os direitos reservados.