Peixe Verde

 
Español English Galego    

Coordinador
Participantes
Organización
Subproxectos
Laboratorio Flotante
Finanzamento


Actualmente o IDAE participa no proxecto Peixe Verde e na presentación do mesmo á convocatoria do ano 2006, para a concesión das axudas do Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2004-2007), na parte adicada ao fomento da investigación técnica para proxectos científico-tecnolóxicos singulares e de carácter estratéxico.

Colaboración de IDAE año 2006.

O IDAE participa no proxecto mediante a aportación de:

  • Apoio Técnico: Colaboración de técnicos do IDAE no análise técnico-económico das distintas medidas a tomar.
  • Apoio Económico: O IDAE liderará duas actuacións concretas dentro do proxecto:
    • Concurso nacional de ideas para localizar os mejores grupos de investigación e empresas para sumar as suas capacidades na mellora enerxética dos barcos de pesca.
    • Realización dun programa de medida e análisise de datos reais en barcos de pesca.

 

O obxectivo final que se pretende é que a pesca, como un máis dos sectores consumidores de enerxía, incorpore no seu desenvolvemento e xestión futuros, a eficiencia enerxética como un criterio básico para a súa viabilidade, permitindo reducir a emisión de contaminantes e a dependencia externa da enerxía, e mellorando a competitividade do sector

 

Rematado o primeiro Concurso de Ideas "Peixe Verde". 22.000€ en premios co fin de premiar ideas novedosas neste proxecto. Para mais detais pinchar en concurso de ideas

Apoio IDAE ao Peixe Verde
O IDAE participa no proxecto,  e tambén no seu finanzamento. Mais info.

Plataforma Tecnolóxica.
Os socios de Peixe Verde participan activamente na Plataforma Tecnolóxica Española da Pesca e da Acuicultura www.ptepa.org  aportando a experiencia deste proxecto.Presentación en Bruxelas.
Invitados pola Comisión Europea, representantes do Consorcio Peixe Verde presentaron o proxecto na conferencia “Energy Efficiency in Fisheries” celebrada o 11 e 12 de Maio. Demostrou ser a iniciativa mais completa e avanzada.

Mesa I+D+i
A “Mesa de I+D+i” promovida polo Ministerio de Agricultura y Pesca celebrou a súa 2ª reunión o 16 de Maio, coa participación de 4 empresas do Consorcio no Peixe Verde

 

Copyright 2006 ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. www.ariema.com Todos os direitos reservados.