Peixe Verde

Home | Contactar | Sitemap  
Español English Galego    

Menú | O Problema | Opcións | Obxectivo | O Proxecto | Historia | Novas | Documentos | Concurso de Ideas

Coordinador
Participantes
Organización
Subproxectos
Laboratorio Flotante
Finanzamento

Concurso de Ideas

Rematado o concurso de Ideas, 22.000€ foron concedidos ás mellores

seis ideas presentadas.

Financiación del MICIIN

Peixe Verde foi aprobado polo Ministerio de Educación y Ciencia na convocatoria de "Proyectos Singulares y Estratégicos" có Nº de expedente: PSE-370300-2006-1.

 

Proxecto co-financiado con fondos FEDER

 


Conocido o problema, e pensadas as opcións, quedou claro o obxectivo principal do proxecto:

  Buscar, a través da I+D, solucións o aumento do custo do gasoil para barcos de pesca. 

 

Con outros obxectivos tamén importantes:

 Analizar tódalas opcións, buscando en paralelo as de longo prazo e  as viables "o antes posible"

  Unha reducción do enorme consumo de gasóleo na frota pesqueira (case un millón de toneladas por ano en España) suporá unha importante mellora para o noso medioambiente.

 

Menú | O Problema | Opcións | Obxectivo | O Proxecto | Historia | Novas | Documentos | Concurso de Ideas

Copyright 2006 ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. www.ariema.com Todos os direitos reservados.