Peixe Verde

Home | Contactar | Sitemap  
Español English Galego    

Menú | O Problema | Opcións | Obxectivo | O Proxecto | Historia | Novas | Documentos | Concurso de Ideas

Coordinador
Participantes
Organización
Subproxectos
Laboratorio Flotante
Finanzamento

Concurso de Ideas

Rematado o concurso de Ideas, 22.000€ foron concedidos ás mellores

seis ideas presentadas.

Financiación del MICIIN

Peixe Verde foi aprobado polo Ministerio de Educación y Ciencia na convocatoria de "Proyectos Singulares y Estratégicos" có Nº de expedente: PSE-370300-2006-1.

 

Proxecto co-financiado con fondos FEDER

 


O sector pesqueiro español conta con empresas moi diversas, pero se hai unha característica destacada é a abundancia de pequenas empresas, con frecuencia armadores cun só barco que continúan a tradición familiar.

No Porto de Celeiro, forzados en gran medida pola necesidade que xera a distancia, entenderon fai tempo que debían xuntar esforzos para xestionar conxuntamente a solución os seus problemas. Así naceu a empresa Puerto de Celeiro S.A., os seus accionistas son preto de 100 armadores pesqueiros. Lograron construír o que no seu momento foi a mellor lonxa de pesca española, aumentaron a súa frota, adquiriron dereitos de pesca, e abordaron os primeiros proxectos de I+D.

Nese contexto, co apoio da Xunta de Galicia, empezase a soñar co Centro Tecnolóxico da Pesca, que dende Celeiro centrará os seus esforzos en tres áreas: Produto, TIC e Enerxía.

Neste contexto é cando o promotor da I+D en Celeiro e Director de SERVICEL, Andrés Díaz, comeza a buscar información do hidróxeno para poder valorar si será unha opción ou non. Un deses días que chega a "hora de soñar", moi avanzada a tarde tras resolver o traballo diario dos barcos, chamou o teléfono de ARIEMA e preguntou: "oiga, ¿pódese utilizar hidróxeno en barcos de pesca?

O outro lado do teléfono estaba Rafael Luque, Director de ARIEMA, que tras intercambiar impresións foi moi claro: "será una opción de futuro, interesante para investigar, pero a corto prazo non pode competir en prezo. ¿Estás seguro de que non hai outras opcións: reducción de consumo, outros combustibles de transición...?"

Xuntando esforzos,  organizaronse as persoas de SERVICEL e ARIEMA (por a súa respectiva especialización en pesca e enerxía) e despois de casi dous anos de traballo no que se foron sumando socios (e amigos...)  presentouse Peixe Verde. E por suposto que nada se faría sen o apoio da Confradía de Pescadores de Celeiro e Puerto de Celeiro S.A., empresa singular que incluiu no Consello de Administración unha exposición sobre os posibles usos do hidróxeno no seus barcos.

Dende as administracións destaca o apoio da Xunta de Galicia, promotora e patrono do CETPEC, Centro Tecnolóxico da Pesca, que naceu no verán do 2005 contando tamén co apoio do Concello de Viveiro.

E, como unha administración moi "singular", foi vital o apoio das persoas do IDAE, brazo técnico en Enerxía do Ministerio de Industria. Sempre estiveron ahí.

Rematado o primeiro Concurso de Ideas "Peixe Verde". 22.000€ en premios co fin de premiar ideas novedosas neste proxecto. Para mais detais pinchar en concurso de ideas

Apoio IDAE ao Peixe Verde
O IDAE participa no proxecto,  e tambén no seu finanzamento. Mais info.

Plataforma Tecnolóxica.
Os socios de Peixe Verde participan activamente na Plataforma Tecnolóxica Española da Pesca e da Acuicultura www.ptepa.org  aportando a experiencia deste proxecto.Presentación en Bruxelas.
Invitados pola Comisión Europea, representantes do Consorcio Peixe Verde presentaron o proxecto na conferencia “Energy Efficiency in Fisheries” celebrada o 11 e 12 de Maio. Demostrou ser a iniciativa mais completa e avanzada.

Mesa I+D+i
A “Mesa de I+D+i” promovida polo Ministerio de Agricultura y Pesca celebrou a súa 2ª reunión o 16 de Maio, coa participación de 4 empresas do Consorcio no Peixe Verde

 

Menú | O Problema | Opcións | Obxectivo | O Proxecto | Historia | Novas | Documentos | Concurso de Ideas

Copyright 2006 ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. www.ariema.com Todos os direitos reservados.